López Yepes, A. . (2022). Producción-programación cinematográfica gratuita online en tiempos de pandemia: archivos fílmicos, formación-investigación e industria del cine. RPC, 4(1), 32–44. https://doi.org/10.21555/rpc.v4i1.2550